Aktualność

29
listopada 2020

 

Gdyńscy radni przyjęli „Strategię rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasta Gdyni do roku 2035”. Strategia zakłada redukcję emisji szkodliwych substancji generowanych przez ruch samochodowy w mieście.

 

Władze samorządowe planują ograniczenie ruchu pojazdów indywidualnych z silnikiem spalinowym na rzecz transportu zbiorowego, rowerowego i samochodowego zero- lub niskoemisyjnego. Realizacja Strategii pozwoli na zmianę zachowań transportowych mieszkańców miasta i osób przyjezdnych. Miasto zamierza zrealizować te cele m.in. poprzez rozbudowywanie niskoemisyjnej logistyki miejskiej, wdrażanie nisko- i zeroemisyjnych usług w mieście oraz edukowanie gdynian w zakresie elektromobilności. Dokument będzie stanowił też podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne na rozwój elektromobilności.

- Elektromobilność to dzisiaj jeden z kluczowych tematów dla rozwoju miasta, a Gdynia jest w tym zakresie liderem w skali kraju. Zawdzięczamy to bardzo konsekwentnej polityce, którą realizujemy. Jednym z jej elementów jest właśnie wprowadzenie Strategii Elektromobilności. To krok, który sprawi, że w niedługim czasie Gdynia będzie miastem jeszcze bardziej ekologicznym, czystym i przyjaznym mieszkańcom. Bardzo się cieszę, że gdyńscy radni zagłosowali za przyjęciem tego dokumentu – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

W Strategii opisano obecny system komunikacyjny w mieście, system energetyczny, przedstawiono badania dot. stanu jakości powietrza oraz określono plany związane z rozwojem elektromobilności i zidentyfikowane w tym zakresie problemy. Opracowanie obejmuje również analizę finansową określającą skalę wydatków wraz z przewidywanym dofinansowaniem, analizę oddziaływania na środowisko oraz system monitorowania wdrażania strategii. Miasto określiło również czas wdrożenia zaplanowanych działań aż do 2035r.

Zgodnie z założeniami Strategii w 2035 roku Gdynia ma być liderem we wdrażaniu elektromobilności w oparciu o nowoczesny i innowacyjny transport publiczny, wspomagany rozbudowanym systemem pojazdów elektrycznych w realizacji podróży miejskich, a także jednym z pierwszych miast w Polsce z dostępnością wodoru jako nowego czystego paliwa dla pojazdów transportu publicznego i dla pojazdów użytkowych oraz pionierem w rozwoju indywidualnej elektromobilności w województwie.